ADRES:


NZOZ JARMED S.C.

 

ul. Organizacji WiN 50
91-836, Łódź
Tel. 42 655-03-30
 

CZYNNE:
Poniedziałki, wtorki i czwartki 8:00-18:00
Środy i piątki 8:00-16:00

 

Pobieranie krwii do badań laboratoryjnych po wcześniejszym umówieniu
Od poniedziałku do piątku 8:30-10:00

 

USŁUGI:


Badania Pracownicze:

- wstępne
- okresowe
- kontrolne

Badania Kierowców:

- wszystkie kategorie + Taxi
- posiadamy własną pracownię do badań
psychotechnicznych

Badania na Broń:

- indywidualne
- równierz dla licencjonowanych pracowników
ochrony mienia

​Badania lotniczo - lekarskie:

- na wszystkie obowiązujące klasy

 

Badania laboratoryjne:

- uzależnione od potrzeb stanowisk pracy bądź pakietów medycznych zakładu pracy

- na potrzeby książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Badania EKG

O NAS:

JARMED działa od stycznia 2003 roku i specjalizuje się w:

- badaniach pracowniczych
- badaniach kierowców
- badaniach o pozwolenie na broń
- badaniach lotniczo-lekarskich

WYMAGANIA DLA OSÓB SKIEROWANYCH/KIERUJĄCYCH NA BADANIA PRACOWNICZE W N.Z.O.Z.JARMED:


  1. Pracownik bądź pracodawca umawiający pracownika telefonicznie, proszeni są o zapoznanie się z treścią skierowania przed wykonaniem połączenia i przedstawienie w trakcie rozmowy warunków pracy i wszystkich czynników niebezpiecznych/szkodliwych dla zdrowia, celem zapisania pacjenta do odpowiednich specjalistów. Jeżeli czynniki zostaną pominięte nie możemy dać gwarancji wykonania wszystkich badań i wystawienia orzeczenia jednego dnia. 1b. Pracodawca zapisujący pracownika na badania proszony jest o kontakt z recepcją, NIE z kierownikiem poradni, celem ustalenia daty i godziny wizyt.

  2. Osoba skierowana na badania pracownicze musi przedstawić w rejestracji dowód tożsamości oraz skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę.

  3. Pracownik posiadający zdiagnozowaną wadę wzroku stawia się na badaniach w odpowiednich okularach/soczewkach korekcyjnych. Bez nich przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia będzie niemożliwe. 3b. Pracownik u którego na badaniach pracowniczych zdiagnozowano wadę wzroku, musi zgłosić się na dokończenie badań po nabyciu odpowiednich szkieł korekcyjnych.

  4. Osoba skierowania na badania krwi i moczu, stawia się w naszej placówce na pobraniu krwi w godzinach 8:30-10:00. Przynosi ze sobą dowód osobisty, skierowanie wystawione przez pracodawcę oraz próbkę moczu w pojemniku sterylnym pozyskanym w aptece. Osoba badana musi stawić się na badaniu na czczo (ostatni posiłek 12h wcześniej), powinna już dzień wcześniej uzupełniać płyny obojętne (woda przegotowana, bądź niegazowana), ponieważ osoby odwodnione są skłonne do omdleń, a gęsta krew może być niemożliwa do pobrania. Przyniesiony do analizy mocz, musi być pierwszym oddanym po nocy.

  5. Osoby od których wymagane jest wykonanie badania EKG zobligowane są do poinformowania o tym pielęgniarki i wykonania badania na miejscu, bądź przedstawienia ważnego badania w rejestracji, celem włączenia go do dokumentacji pacjenta.

  6. Osoby posiadające na skierowaniu wyszczególnione prowadzenie pojazdów kategorii (…), bądź wózków widłowych/jezdniowych unoszących z napędem silnikowym, muszą przejść wymagane psychotesty. Jeżeli posiadają ważne badania, zobligowane są do przedstawienia w rejestracji odpowiedniego orzeczenia.

  7. Pracownicy firm które nie posiadają podpisanej umowy o świadczeniu usług medycznych z N.Z.O.Z. Jarmed proszeni, są o przygotowanie odliczonej kwoty za badanie w gotówce (brak możliwości płatności kartą) oraz w trakcie rejestracji przedstawienie danych do faktury.

  8. W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych należy wykonać badanie kału na nosicielstwo w odpowiednim oddziale sanepidu i z wynikami stawić się w naszej placówce.

CEL:


Naszym celem jest otoczenia Państwa kompleksową opieką medyczną najwyższej jakości.

Nad pacjentami czuwa fachowy personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Diagnostykę i leczenie umożliwia i usprawnia nowoczesny sprzęt specjalistyczny.